Anglosasové

Sekce o Anglosasech na Via Historia vznikla na základě středoškolské seminární práce orientované na anglosaský stát a zejména jeho zánik. Tato koncepce se promítla rovněž do obsahové stránky této sekce a můžete zde tudíž najít informace zejména o posledních letech existence tohoto státního útvaru. Pokud budete mít zájem blíže prozkoumat toto období a pozoruhodný národ, určitě se podívejte pod Zdroje, kde najdete odkud byly čerpány informace a kam vám doporučujeme dále nahlédnout.

 

Před Anglosasy

Jako dobu Anglosaskou můžeme v Británii klasifikovat období počínající zhruba v 5. století našeho letopočtu. Co však bylo předtím můžete zjistit zde.

Doba předřímská
Doba římská

Anglosaská Británie

Do začátku 11. století

Anglosasové (germánské kmeny, z nichž později splynuly) se masově začali v Británii objevovat v průběhu 5. století. O tom, jak se stali vůdčí silou na ostrově vypovídá tato kapitola.

Příchod germánských kmenů
Počátky germánské nadvlády
Heptarchie
Období vikingských vpádů

Poslední roky Anglosaského státu

Počátek 11. století shlížel na Anglii jako na mocný stát, který je však stále rozpolcen ve vikingských a anglosaských rozmíškách. To se však velmi brzy změnilo a Anglie se stala opravdu jednotnou. Přesto však roku 1066 přišel pád.

Knut
Edvard Vyznavač
Harold II. a Godwinovci
Tažení Haralda III.
Bitva u Fulfordu
Bitva u Stamford Bridge
Mezi Stamford Bridge a Hastingsem
Vilém Bastard do roku 1066
Vilémovo tažení
Bitva u Hastingsu (část I.)
Bitva u Hastingsu (část II.)

Společnost a armáda (Anglosasů i jejich nepřátel)

Společnost Anglosasů i jejich sousedů se vyznačovala mnoha zajímavými prvky. O některých z nich si můžete přečíst zde.

Anglosaská armáda

Vikingská armáda
Normanská armáda
Společnosti Walesu