Dánsko

Vztahy s Dánskem byly pro Hanzu velmi důležité. Důvodem byla bezesporu vláda nad průlivem Oresund. Tento průliv byl zvláště pro Lűbeck velice důležitý, protože zde proplouvali často hanzovní lodě a také zde bylo významné obchodní tržiště. Tyto důvody byly často zdrojem válek. Tyto války byly ukončeny mírem ve Stalsundu v roce 1370.

Nejdůležitější obchodní oblastí Dánska byla pro Hanzu paradoxně oblast část dnešního Švédska. Je to oblast kolem poloostrova Skanőr a Falsterbo. Byla to obchodnicky atraktivní oblast, protože zde se vyrábělo velké množství slanečků.

Oblast kolem poloostrova byla bohatá na sledě. Tyto sledi se na pozemcích, zvaných fyty, nasolovali. Největší fyta byla lűbecká, ta měla délku 1 km.

Obchod se sledi byl pro Lűbeck velice výnosný, ale od 15. století se stavy sleďů zmenšovat a rostla konkurence z Nizozemí a Anglie.