Hanza: Úvod

Hanza je jedním témat, o kterých se příliš v Čechách nemluví, ale přesto její význam nelze jen tak pomíjet. Pokud se proto chcete dozvědět víc, ponořte se do následujících stránek nebo zjistěte ve Zdrojích, odkud můžete čerpat další podrobnosti.

Slovo hanza pochází ze starogermánského jazyka, a znamená cosi jako ozbrojenou skupinu lidí. Později se tímto termínem označovala seskupení, která míří k nějakému cíli. Od 11. století se tak nazývaly obchodnické skupiny. Vzniklo více druhů hanz, např. hanzy anglické, flanderské apod. V této sekci se zaobíráme hanzou severoněmeckou, která je svým rozsahem, významem i rozsahem (hanzovní města byla v dnešním Německu, Polsku, Nizozemí i Švédsku) předčila a dle zvyklostí je nazývána prostě Hanzou.

Jistě není bez zajímavosti, že Hanza vydržela od 13. do 17. století, formálně dokonce zanikla až roku 1937. Je to obdivuhodné o to více, že podobná sdružení zvláště ve středověku vydržela jen několik desetiletí.