Karel Veliký: Povolání do armády zhruba 804-811

Následující text je ukázkou raně středověkého dopisu panovníka (Karla Velikého) svému vazalovi (opatu Fulradovi) obsahující povolání do války a k tomu přidružené povinnosti, které jako leník má.
Karlův dopis opatovi Fulradovi (804-811)

Ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého. Karel, nejjasnější, august, korunovaný Bohem, velký mírumilovný císař a také, Božím milosrdenstvím, král Franků a Lombardů, opatu Fulradovi.

Nechť je vám známo, že jsme se rozhodli tento rok ustanovit všeobecné shromáždění ve východní části Saska, na řece Bode, na místě, které je zváno Stassfurt. Pročež vám přikazujeme dostavit se na uvedené místo, se všemi vašimi muži dobře vyzbrojenými a připravenými, patnáctý den před červencovými kalendami, což je, sedm dní před svátkem sv. Jana Křtitele. Dostavte se, v souladu s tím, vybaven se svými muži na uvedené místo tak, že odtamtud budete schopni jít dobře připraveni jakýmkoli směrem, kterým budou naše výzvy směřovat; to jest, se zbraněmi a také výstrojí, a dalším vybavením pro válku v jídle a ošacení. Takže každý jezdec má mít štít, dřevec, meč, dýku, luk a toulce s šípy. A ve vašich vozech náčiní všemožných druhů, což jsou sekery, hoblíky, vrtáky, prkna, rýče, železné lopaty, a další výbava, které je v armádě potřeba. Ve vozech také zásoby jídla na tři měsíce, datované od doby shromáždění, zbraně a ošacení na půl roku. A to přikazujeme obecně, takže považujte za sledované, že postupujete na uvedené místo v míru, ať už vás cesta zavede přes jakoukoli část říše, což znamená, že si nemůžete vzít nic jiného než píci, dřevo a vodu; a nechte muže každého z vašich vazalů pochodovat s vozy a jezdci, a nechte s nimi vždy vůdce, dokud nedosáhnou uvedeného místa, tak aby nepřítomnost pána nedala jeho mužům příležitost páchat zlo.

Pošlete dary, které nám chcete předložit na našem shromáždění v polovině měsíce května, na místo, kde bychom poté měli být; pakliže vaše cesta bude taková, že nám budete moci tyto dary předat osobně, velice si toho žádáme. Dohlédněte, abyste v budoucnu neukázali žádnou nedbalost, pokud si přejete udržet naši přízeň.
Přeloženo Boretius, No. 75, p. 168, Latin. Tran. D. C. Munro, – University of Pennsylvania. Dept. of History: Translations and Reprints from the Original Sources of European history, published for the Dept. of History of the University of Pennsylvania., Philadelphia, University of Pennsylvania Press [1900]. Vol. VI, No. 5, pp. 11-12

 

Poznámka k překladu (a k tomuto textu celkově): Jedná se o překlad moderního přepisu původního historického pramene do angličtiny. Tento text slouží spíše pro jistou představu o dané situaci, je zcela možné, že následkem několikanásobného překladu mohlo dojít k jistým chybám, které odlišují výsledný text od originálu.

Zdroje pro tento článek/prohloubení znalosti tématu (aktuální k 10.10.2010):
Wikipedia – anglická verze
Medieval Sourcebook – zdroj pro tento konkrétní článek (originál textu v angličtině)