Obchodní zboží

V Hanze se obchodovalo s velkým množstvím druhů zboží, takže v nejlepších letech bylo všude všechno k dostání. Zřejmě nejdůležitější surovinou bylo obilí, kterým bylo především zásobováno Norsko, které bylo tak na Hanze naprosto závislé. Obilí bylo pěstováno na území Pruska. Zdejší plocha byla rozdělena na dvě velkopastýřství a ty se dále dělila na pastýřství. Pro některé oblasti, jež byly na dovozu závislé, znamenala neúroda pohromu.

Dalším důležitým produktem bylo dřevo, potřebné nejen při výrobě lodí, ale i při zhotovování nábytku nebo při stavění domů. Dřevo se však dováželo jen tam, kde ho byl nedostatek – např. na Island. Dovoz probíhal převážně z Ruska, ale i německé země měly této suroviny nadbytek.

Významnými produkty byly různé druhy látek a suken. Důležitý vývoz byl z Anglie, a to hlavně díky chovu ovcí. Právě z Anglie se vyvážela ovčí kůže, vlny a různých druhů anglických suken. Z Ruska naopak Hanza získávala kožešiny zvířat z tajgy, např. medvěda nebo sobola.

Sůl se stala významným produktem vyváženým nejen z Francie, ale i z Německa. Významná ložiska jsou v dnešní lázeňské oblasti kolem města Bad Rothenfelde.

Dále se obchodovalo se mořskými rybami, které se lovily takřka všude. Zvláště významným exportérem byl přístav Bergen nebo ostrov Island, kde se vyskytovaly jinde v Evropě nedostižné tresky.

Důležitým obchodním artiklem byly také kovy. Cín a olovo se dovážely především z Anglie. Stříbro bylo až z Čech. Měď se těžila nejen ve Švédsku, ale bohaté doly se nacházely také na Slovensku, odkud se měď dostávala do Polska, kde se dostávala do rukou hanzovních obchodníků.

Hanza však neobchodovala pouze se potřebnými surovinami, nýbrž její oblastí zájmu byly i církevní potřeby, jako např. křtitelnice, svícny nebo zvony. Až z Orientu byly dováženy různé cennosti, jako např. drahé kameny a perly. Pro ty bohatší se dodávaly i obrazy a sochy, které dnes můžeme nalézt zvláště na severu Evropy.