Novověk

Tomuto období se věnujeme ve dvou hlavních sekcích:

Rukopisy – o falzifikátech raně středověkých českých rukopisů

16. století – přehled událostí bouřlivé doby