Zdroje 16. století

Témata

(Z důvodu rozličnosti dění jsou zdroje rozděleny dle jednotlivých textů)

Zdroje Šmalkaldská válka

Česky
Seibt, Fedinand: Karel V., Ikar Praha, a.s., Praha 1999.
Weissensteiner, Fridrich: Velcí panovníci rodu habsburského, Ikar Praha, spol. s.r.o., Praha 1996.
Kolektiv autorů: Toulky minulostí světa 6, Via Facti, Český Těšín 2004.
Dickinger, Christian: Habsburkové bez iluzí: Jací byli doopravdy?, Nakladatelství BRÁNA, s.r.o, Praha 2002.
Hroch, Miroslav a kol.: Encyklopedie dějin novověku 1492 – 1815, Libri, Praha 2005.
Hora-Hořejš, Petr: Toulky českou minulostí 3, Baronet, Praha 1994.
Kolektiv autorů: Dějiny Zemí Koruny české I., Paseka, Praha 1992.

Anglicky
Wikipedia – anglická verze
The Cambridge Modern History Vol. 2
Catholic Encyclopedia (1913)

Zdroje Vyplenění Říma

Česky
Chastel, André: Vyplenění Říma: Od manýrismu k protireformaci, Barrister & Principal, Praha 2003.
Seibt, Fedinand: Karel V.: Císař a reformace, Ikar Praha, a.s., Praha 1999.
Weissensteiner, Fridrich: Velcí panovníci rodu habsburského, Ikar Praha, spol. s.r.o., Praha 1996.
Maxwell-Stuart, P. G.: Papežové: život a vláda od sv. Petra k Janu Pavlu II., Svoboda, Praha 1998.
Hroch, Miroslav a kol.: Encyklopedie dějin novověku 1492 – 1815, Libri, Praha 2005.

Anglicky
Wikipedia – anglická verze