Zdroje Anglosasové

Knihy

(Mnohé z těchto knih se zabývají Anglosasy spíše okrajově, krom těch, které mají Anglosasy v názvu, doporučujeme zejména Dějiny Británie vydané Lidovými novinami)

Česky

Morgan, Kenneth a kol. Dějiny Británie. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999. 639. s.

Mezník, Jaroslav. Přehled dějin středověké západní Evropy I. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1997. 122. s.

Kudrna, Jaroslav. Materiály k dějinám středověkého Španělska a anglosaské Anglie. 1. vyd. Brno: Rektorát UJEP, 1989. 149. s.

Polišenský, Josef. Dějiny Británie. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1982. 324. s. Wormaldová, Jenny a kol. Dějiny Skotska. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 346. s.

Kan, A. S. Dějiny skandinávských zemí. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1983. 450. s.

Johnson, Paul. Dějiny anglického národa. 1. vyd. Praha: Rozmluvy, 2002. 470. s.

Kovařík, Jiří. Meč a kříž. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2005. 278. s.

Volný, Zdeněk a kol. Toulky minulostí světa 5. 1. vyd. Český Těšín: Via Facti, 2003. 222. s.

Brooke, Christopher. Evropa středověku v letech 962-1154. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2006. 479. s.

Hroch, Miroslav. Dějiny Norska. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 340. s.

 

Internet

Aktuální k počátku roku 2008.

Anglicky

Regia Anglorum – spolek věnující se anglosaskému období, mnoho zajímavých podrobností o každodenním životě. Battle 1066 – stránky, které pokrývají zejména rok 1066 a události vedoucí k dobytí Británie Normany. Battle of Fulford – podrobnosti k bitvě s Vikingy u Fulfordu v roce 1066. Battlefield Resource Center – informace o bojištích (popisy bitvy a mapky). Battle of Hasting – stránky hlavně o bitvě u Hastingsu, ale i událostech, které k ní vedly. Anglo-Saxon England – web pokrývající prakticky celé dějiny Anglosasů (podrobněji u Knuta). Wikipedia – encyklopedie, lze zde nalézt spoustu podrobností.