16. století

16. století znamenalo obrovské změny v rozvržení moci v Evropě – mnoho zemí zažilo prudký vzestup a stejně prudký pád. Stejně tak bouřlivý byl i vývoj společnosti, nové technologie, nové názory, to vše rozpoutalo přeměnu, která nabírala na změnách každým okamžikem. A právě tomuto tolik divokému období se věnuje tato sekce.

Sekce o 16. století na Via Historia vznikla na základě práce autora Dominika Vachudy (s korekcí od Debory Štysové a Markéty Pokorné). Pokud budete mít zájem blíže prozkoumat toto téma, určitě se podívejte pod Zdroje, kde najdete odkud byly čerpány informace (u webových stránek nejsou pro přehlednost uvedeny odkazy na konkrétní článek, ale na celý web) a kam vám doporučujeme dále nahlédnout.

Shrnutí období 16. století

Konflikty 16. století

Vyplenění Říma – Sacco di Roma (část I., část II.)
Šmalkaldská válka (část I.část II., část III.)