Různé

Středověk

Dánsko

Rané dějiny Dánska (do začátku 11. století)

Frankové

Karel Veliký: Povolání do armády (přepis pramene)

Skotsko

Bitva u Bannockburnu (část I., část II.část III.) – 1314

Stoletá válka

Bitva u Kresčaku (část I.část II.část III., část IV., část V.) – 1346

 

Novověk a moderní historie

Badatelé

Bedřich Hrozný

Indonésie

Indonésie v bojích o nezávislost (část I., část II., část III., část IV., část V., zdroje) – 1945-1950 – Dominik Vachuda, korekce Markéta Pokorná

Japonsko

Mijamoto Musaši (1584-1645)

Napoleonské války

Poloostrovní válka – anglické osvobození Portugalska