Zdroje Hanza

Knihy

Zimák Alexandr: Hanza, Obrazy z dějin severského námořního obchodu; Praha 2002, nakladatelství Libri, I. vydání, ISBN 80-7277-107-8.

Švec Luboš, Macura Vladimír, Štol Luboš: Dějiny pobaltských zemí; Brno 1996; nakladatelství Lidové noviny; I. vydání; ISBN 80-7106-154-9; 424 str.

Hroch Miroslav, Kadečková Helena, Bakke Elisabeth: Dějiny Norska; Praha 2005, nakladatelství Lidové noviny; I. vydání; ISBN 80-7106-407-6; 344 str.

Müller Helmuth , Vollrath Hanna, Krieger Karl Friedrich: Dějiny Německa; překlad František Kubů; Praha 2004; nakladatelství Lidové noviny; II. dopl. vydání, ISBN 80-7106-188-3; 609 str.

Internet

Aktuální k počátku roku 2008.

Německy

Hanse – stránky věnující se Hanze.
Wikipedia – encyklopedie (německá verze), lze zde nalézt spoustu podrobností.