Zdroje Indonésie v bojích o nezávislost

Knihy

Dubovská, Zorica; Petrů, Tomáš; Zbořil, Zdeněk: Dějiny Indonésie, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2005.

van der Horst, Han: Dějiny Nizozemska, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2005.

Nálevka, Vladimír: Čas soumraku: Rozpad koloniálních impérií po druhé světové válce, TRITON, s.r.o., Praha 2004.

Jankovec, Miloslav: Indonésie, Svoboda, Praha 1966.

Teed, Peter: Moderní oxfordský slovník 20. století, IRIS, Praha 1992.

Plechanovová, Běla; Fidler, Jiří: Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1941 – 1995, Institut pro středoevropskou kultutu a politiku, Praha 1997.

Johnston, Paul: Dějiny dvacátého století, Rozmluvy, Praha 2008.

Kunský, Josef: Zeměpis světa: Asie bez asijské části SSSR, Orbis, Praha 1965.

Sukarno, Ahmed: Indonésie žaluje: Sborník statí a projevů, Orbis, Praha 1959.

Internet

Aktuální k počátku roku 2012.

Anglicky

Wikipedia – anglická verze
Time.com
CountryStudies.us