Zdroje Rukopisy

Knihy

Česky

Čapek, Karel: Hovory s T. G. Masarykem, Československý spisovatel, Praha 1969

Hora-Hořejš, Petr: Toulky českou minulostí 6, Baronet & Via Facti, Praha 1997

Hrabák, Josef; Jeřábek, Dušan; Tichá, Zdeňka: Průvodce po dějinách české literatury, Panorama, Praha 1984

Chaloupka, Otakar: Příruční slovník české literatury od počátku do současnosti, Kma, s.r.o., Brno 2007

Ivanov, Miroslav: Tajemství RKZ, Mladá fronta, Praha 1969

Ivanov, Miroslav: Záhada Rukopisu králové-dvorského, Novinář, Praha 1970

Ondrůj, Arnošt: Přehled české literatury pro měšťanské školy, Státní nakladatelství, Praha 1936

Pulec, František: Přehled československého písemnictví k maturitě, Studium, Brno 1935

Vondra, Roman: Osobnosti české historie, Aleš Skřivan ml, Praha 2009

 

Internet

Aktuální k počátku roku 2011

Česky

Wikipedie – česká verze internetové encyklopedie.
Zelená hora – stránky věnující se Zelené hoře.