Odkaz Rukopisů včera, dnes a zítra

RKZ a další písemnosti nebyly jediné texty, které byly nalezeny. Mimo jiné se našlo evangelium sv. Jana ze 13. století, Žalmy 109 a 145, glosy1 ve středověkém slovníku Mater verborum a Libušino proroctví. Všechny tyto objevy jasně dokazovaly vyspělost české středověké kultury. Zajímavé je, že je všechny nalezl Václav Hanka anebo jeho přátelé.

Rukopisy ovlivnily několik generací umělců, kteří zobrazovali různé události z českého dávnověku. Pro příklad stačí zmínit Smetanovu Libuši, Myslbekovo sousoší Lumír na mostě Palackého či malby Mikuláše Alše a Josefa Mánese. Hankou nalezené texty dokázaly naučit vědce přistupovat ke všemu novému kritickým způsobem a zároveň ukázaly českému národu, že i on měl slavné dějiny.

Po Sametové revoluci byla založena Česká společnost rukopisná spojující všechny obhájce pravosti. Kvůli blížícímu se dvoustému jubileu se snaží stále neúspěšně přimět Národní muzeum (které rukopisy opatruje) k dalším zkouškám pravosti. Takto jim ředitel Národního Muzea odpověděl: „Výzkumy společenských věd přinesly v minulosti již dostatečné důkazy o tom, že Rukopisy nejsou z doby, do které se hlásí. Další potvrzování těchto závěrů chemickým výzkumem považujeme za zbytečné.“2

Hádanka byla pro některé vyřešena, pro některé nikoli. Odpověď na otázku tvůrců nám možná dává řeč Jaroslava ze Šternberka z neúspěšné hry Jaroslav Šternberk v boji proti Tatarům Josefa Lindy, který se tímto výrokem snad omlouval za to, čeho se účastnil.

„Nehanbi se, vlasti, že tvůj rek i padouchů spády prolézá. Co nebe, co peklo poskytuje – všecko pomáhej – naše síla nedostačuje!“3

 

1 glosa – poznámka ve starém spisu mezi řádky či na okraji v národním jazyce
2 www.zelenahora.cz – Rukopis zelenohorský – Proběhnou nová zkoumání rukopisů?
3 Ivanov, Miroslav: Tajemství RKZ, str. 167