Píseň Vyšehradská

Vše začalo, když byla roku 1816 nalezena Píseň Vyšehradská (PV). Za nálezce byl označen Josef Linda, avšak až do smrti se o objevení rukopisu ani jednou nezmínil. Text ze 13. století, s písní zamilovaného mladíka na břehu Vltavy, byl v deskách knihy nájemců domu, ve kterém objevitel bydlel, a kterou používal jako podložku pod nohy (!!!). Své jméno dostala díky začátku básně opěvující Vyšehrad („Ha, ty náše slunce, Vyšegrade tvrd!“1). Brzy po svém objevení však skeptický Josef Dobrovský2 prohlásil PV za falzum.

Josef Linda se narodil v Nových Mitrovicích v roce 1792 (některé publikace uvádějí i rok 1789 – to se však narodil Lindův bratr Jan) a zemřel předčasně na tuberkulózu v Praze 10. února 1834. Studoval nejprve filosofii na univerzitě v Plzni, kterou si poté dodělal spolu s právy v Praze. Po ukončení studia začal spolupracovat s Pražskými Novinami Schönfeldovými a také redigoval Vlasteneckého Zvěstovatele.

Byl to nadaný básník, spisovatel a hlavně autor prvního historického románu Záře nad pohanstvem, nebo Václav a Boleslav, ve kterém se snaží přiblížit řeči starých Slovanů a popisuje boj mezi svatým Václavem, ztělesňujícím křesťanství, a jeho bratrem Boleslavem, zobrazujícím pohanství. Dále také napsal historickou hru Jaroslav Šternberk v boji proti Tatarům. Především díky svému románu se stal velmi oblíbeným mezi čtenáři a obrozenci.

 

1 www.cs.wikipedia.org: Píseň Vyšehradská
2 Josef Dobrovský (1753- 1829) – duchovní, filolog, historik